Haz 8

Nexus Villaları Nexus Villaları Nexus Villaları Nexus Villaları

Kazakistan, Butakovka’da bulunan Merkez Yapı tasarımı Nexus villalarında plan revizyon  çalışmaları,vaziyet planı düzenleme çalışmaları ve arazi inşaası için gerekli tüm katmanların kesitlerinin hazırlanması konusunda görev aldım.

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter