Süperpoze Proje

Site analizlerimi inceledikçe, kişilerin google da arama yaparken kullandıkları ve onları benim siteme getiren anahtar sözcükler üzerinden, vakit buldukça yeni yazılar yayımlayacağım. “Süperpoze proje” de bunlardan bir tanesi. Kelime anlamı olarak üst üste getirmek, bir arada çalıştırmak anlamına gelir ki sadece mimari jargonda değil fotoğrafçılık, avcılık, müzik gibi birçok konuda kullanılan bir terimdir.

Genç mimar adayları ve/veya yeni mezun mimarların bu konuda bilgi arayışı olacağını düşünerek diyebilirim ki; süperpoze proje paftası uygulamadan bir adım önceki en kritik paftadır. Bir sonuç paftasıdır aslında. Tabii o paftanın oluşmasında en önemli görev her zaman ki gibi MİMARdadır.

Mimari projeye hizmet eden, mekanik, elektrik ve statik projelendirme paftalarının üst üste örtüştürülerek, birbirleri ile koordineli olarak analiz edilmesini sağlamak amacıyla ve nihai proje kararlarını alabilmek için hazırlanır. Basitçe şöyle düşünebiliriz; aydınger kağıda çizdiğiniz statik proje paftanızı, mimari paftanızın üzerine yapıştırdığınızı düşünün. Sonra aynı şeyleri mekanik projelendirme ve elektrik için de yapın. Üst üste birbiri ile uyumsuz olan noktaları bu şekilde çok daha iyi algılarsınız. Süperpoze proje öncelikle sizin doğru projelendirmeyi yapmanızı sağlar. İkincil ancak asli görevi ise projenin sahada tüm disiplinlerin gereklilikleri öngörülerek uygulanmasını sağlamaktır.

Bu anlamda  işi fragmanlara ayırmakta fayda var. Özellikle layout’ta çalışabiliyorsanız süperpoze proje oluşturmakta işiniz çok kolaylaşır. Modelde çalışıyorsanız da düzenli bir şekilde layer grupları oluşturup her proje disiplininin katmanlarını o gruplar altında toplayarak istenildiğinde açılıp kapatılmaya müsait bir düzlem oluşturmalısınız ki iş yükünüz hafiflesin.

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.